Konsultacje dla rodziców dzieci niesłyszących

Profesjonalne wsparcie dla rodziców dzieci niesłyszących od momentu diagnozy

Twoje dziecko nie słyszy. Nie wiesz, co robić. Czujesz się zrozpaczona/y, wściekła/y, załamana/y, bezradna/y, rozczarowana/y, wykluczona/y, oszukana/y, … Najchętniej cofnęłabyś/cofnąłbyś czas albo uciekł/a.

Popatrz na to inaczej. Głuchota nie jest upośledzeniem. Jest Innością.

Napisz albo zadzwoń do nas. Pomożemy Ci tę inność zrozumieć.

Głusi to tacy sami ludzie jak my: potrafią kochać, uczyć się, pracować, wychowywać dzieci, zdobywać medale i dyplomy, mieć przyjaciół, pasje i niezwykłe poczucie humoru.

Jedyną barierą, która dzieli ich od nas (a nas od nich) i sprawia, że ich świat wydaje się obcy i niedostępny, jest bariera językowa. Żeby żyć w świecie słyszących, muszą poznać język foniczny, ale ich naturalnym językiem jest język migowy. Ludzie słyszący też są w stanie nauczyć się tego języka. 

Język obrazu i przestrzeni jest w pełni zrozumiały dla dzieci niesłyszących od pierwszych miesięcy życia. Migając, potrafią komunikować swoje potrzeby, więc rodzice nie muszą się martwić ani domyślać.  Wystarczy poznać język migowy, żeby porozumiewać się z dzieckiem bez przeszkód i na każdy temat. A potem na bazie języka migowego, nauczyć je języka fonicznego.

Twoje dziecko może być dwujęzyczne, jeśli tylko mu na to pozwolisz. Dwujęzyczność to zysk, a nie strata. 

Napisz albo zadzwoń do nas. Nauczymy Cię migać. A Ty nauczysz swoje dziecko.

To będzie Wasz język. Naprawdę warto!