Kursy polskiego języka migowego

Prowadzimy kursy polskiego języka migowego na poziomach
A1 – 60 lekcji
A2 – 60 lekcji
B1 – 90 lekcji
Kursy prowadzone są w oparciu o metodykę nauczania języków obcych.
Nasi lektorzy posiadają kwalifikacje w zakresie nauczania PJM (ukończone studia podyplomowe z PJM na Uniwersytecie Warszawskim).

W trakcie trwania kursu uczestnicy otrzymują materiały drukowane i filmowe umożliwiające utrwalanie poznanych znaków i zwrotów.


Organizujemy konwersatoria z udziałem Głuchych, gdzie można doskonalić umiejętności językowe.


Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

 

Salonik, w którym odbywają się nasze kursy PJM.