Kurs dla początkujących – A2

Kurs jest kontynuacją nauki dla osób,
które ukończyły kurs na poziomie A1.
Składa się z 60 lekcji, trwa 15 tygodni,
spotkania raz w tygodniu po 4 lekcje.

 

Zaczynamy w październiku 2019r.

Mała grupa. Kameralne miejsce. Przyjazna atmosfera.
Profesjonalna lektorka.

Cena kursu: 800 zł (możliwa płatność w ratach)

 

Tematyka kursu:

Rozwijanie zasobu słownictwa (dotyczącego dnia codziennego, w tym wizyt w urzędach i u lekarzy) oraz znajomości gramatyki PJM (zwłaszcza liczebników inkorporowanych i czasowników kierunkowych)

oraz elementy kultury Głuchych.

 

Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymują materiały drukowane i filmowe.

Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zgłoszenia mailowo  gallaudetclub.kursy@gmail.com

Miganie jest super! Warto się odważyć 🙂