O nas

Gallaudet Club to Zespół Entuzjastów. Kilka słów o Założycielce i o misji 🙂

Udzielamy  profesjonalnego wsparcia osobom niesłyszącym
w każdym wieku, ich rodzinom, przyjaciołom, nauczycielom i pracodawcom.

Prowadzimy:

  • kursy polskiego języka migowego (A1, A2, B1)

  • tłumaczenia: język polski -> PJM                            i  PJM -> język polski,

  • kursy języka polskiego dla niesłyszących,

  • szkolenia i konsultacje indywidualne z zakresu wychowania    i nauczania dzieci niesłyszących.

Nasi lektorzy posiadają kwalifikacje w zakresie nauczania PJM (ukończone studia podyplomowe z PJM na Uniwersytecie Warszawskim), a tłumacze biegłą znajomość PJM i wieloletnią praktykę translatorską.

Organizujemy konwersatoria z udziałem Głuchych, gdzie można doskonalić umiejętności językowe.

 

Dlaczego Gallaudet Club?

Nasz Mistrz – Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) był nauczycielem i przyjacielem Głuchych. Założył pierwszą American School for the Deaf.  Jego imię nosi Gallaudet University – jedyny w świecie uniwersytet dla Głuchych, gdzie językiem wykładowym jest język migowy: American Sign Language.

 

Podobnie jak Gallaudet, jesteśmy przyjaciółmi Głuchych, szanujemy ich naturalny język (PJM) i kulturę, wspieramy w działaniach organizacyjnych i w życiu codziennym.

Naszą misją jest popularyzacja polskiego języka migowego i kultury Głuchych.