Tłumaczenia

Tłumaczenia Zadzwoń! - Tłumaczenia online

Aktualny status tłumacza na Skype

Tłumacze Gallaudet Club oferują tłumaczenia dla instytucji i osób fizycznych w różnych środowiskach:

  • medycznym (wizyty lekarskie u lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów, w przychodni i w szpitalu),
  • prawno-sądowym (na policji, w sądzie, u notariusza),
  • administracyjnym (w urzędzie, banku, spółdzielni mieszkaniowej),
  • edukacyjnym (w przedszkolu, szkole, na uczelni),
  • zawodowym (podczas rozmowy kwalifikacyjnej, na zebraniach pracowniczych, szkoleniach firmowych),
  • artystycznym (w teatrze, kinie, na imprezach kulturalnych),
  • rodzinnym i towarzyskim (podczas uroczystości rodzinnych, na imprezach okolicznościowych).

Cennik:

  • Za godzinę tłumaczenia mobilnego (z dojazdem na miejsce tłumaczenia) – 100 zł
  • Za godzinę tłumaczenia on-line (poprzez program Skype) – 60 zł.

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT . Tłumaczenie online jest przeprowadzane po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu (telefonicznie, mailowo lub przez Skype) oraz wpłynięciu na konto Gallaudet Club opłaty za tłumaczenie. Dane do przelewu: Beata Ziarkowska-Kubiak, Gallaudet Club, ul. Gałczyńskiego 18, 31-581 Kraków;

nr konta: 45 1050 1445 1000 0090 7785 9180 ; tytułem: tłumaczenie PJM.

Tłumaczenie na polski język migowy to coś więcej niż tylko zastępowanie wyrazów języka polskiego znakami migowymi. To proces niezwykle złożony, który wymaga od tłumacza szczególnych zdolności językowych i interpersonalnych – po pierwsze doskonałej znajomości obu języków tłumaczenia, wraz z ich kulturowymi uwarunkowaniami, a po drugie także wysokiej kompetencji komunikacyjnej (zasad zachowania językowego w określonych sytuacjach komunikacyjnych, stylów i rejestrów wypowiedzi, używania form grzecznościowych, wyczucia intencji rozmówcy itp.)
Polski język migowy posiada własną gramatykę, całkowicie odmienną od gramatyki polskiej . Posiada także słownictwo, którego zakres znaczeniowy często nie pokrywa się z zakresem znaczeniowym słów polskich. Dobry tłumacz nie może być zatem osobą przypadkową, ale gruntownie przygotowanym do zawodu i wciąż doskonalącym się profesjonalistą.
Osoby niesłyszące mają prawo do uczestniczenia w życiu społecznym (w edukacji, kulturze, sferze zawodowej, politycznej, rodzinnej, towarzyskiej) na równi z innymi mieszkańcami naszego kraju, regionu i miasta. Nie jest to możliwe bez zrozumienia komunikatów słownych, przekazywanych w różnych sytuacjach społecznych. Dlatego warto umożliwić im korzystanie z usług tłumaczy polskiego języka migowego.

W celu przeprowadzenia dobrego tłumaczenia konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków tłumaczenia (miejsce, oświetlenie, zakres tematyczny). Warto te sprawy wcześniej uzgodnić z tłumaczem.
Tłumacze przestrzegają kodeksu etyki, który nakłada na nich obowiązek zachowania bezstronności w trakcie i poufności po tłumaczeniu oraz szacunku dla obu stron tłumaczenia.